• Elektronická prihláška


 • Centrum voľného času


  Prihláška na školský rok
  2018/2019


  Odbor

  Pobočka:

  Odbor:

  Predmet:


  Základné údaje uchádzača

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

  Email:

  Mobil:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:


  Trvalý pobyt

  Ulica:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:  Rodičia

  Otec

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Matka

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:


  Výber Záujmového útvaru

  CVČ Hlinícka:

  Športová hala Pionierska 16:

  Dieťa bude chodiť zo ZU:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 udeľujem súhlas školskému zariadeniu ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom evidencie prihlásených členov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh.  Súhlas sa udeľuje aj na zverejnenie fotografií a audiovizuálnych záznamov na web stránke, v médiách a pre účely CVČ.Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností Centra volného času. Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnovalo všetkých aktivít v zmysle plánu záujmového útvaru.

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka