Centrum voľného času


Prihláška na školský rok
2020/2021


Odbor

Pobočka:

Odbor:

Predmet:


Základné údaje uchádzača

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

Email:

Mobil:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:


Prosíme, zvoľte z nasledovných možností

Dieťa bude chodiť zo ZÚ:

Aktivity ZÚ mimo priestorovCVČ:

Zverejnenie foto z činnosti ZÚ:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


V prípade akéhokoľvek ochorenia člena ZÚ je zákonný zástupca povinný informovať Centrum voľného času. 

 

 

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka